část obce Dobrovice

Identifikace

ICZUJ: 535672
KODCOB: 027472
ID31: 8103
ID32: 8103
GPS: JTSK (Y, X): 700384, 1017065
S-42 (Y, X): 3497449.846, 5582076.129
UTM (Y, X): 497327.3102, 5579702.9080
Šířka/Délka: 50° 22' 9.7958011230", 14° 57' 44.7052696700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOBROVICE v r. 1869 pod názvem Dobravice obec v okr. Mladá Boleslav, od r. 1880 obec v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Červená Doubravice
část obce Dobranice
část obce Dobravice
část obce Dobrovice
část obce Doubravice
část obce Doubravice

Nadřazená místa

obec Dobrovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika narozených
Matrika (1788-1817), Dobrovice 4, matrika narozených
Matrika (1799-1842), Dobrovice 14, matrika narozených
Matrika (1843-1852), Dobrovice 15, matrika narozených
Matrika (1852-1860), Dobrovice 16, matrika narozených
Matrika (1860-1888), Dobrovice 29, matrika narozených
Matrika (1873-1903), ev. Bošín 8, matrika narozených
Matrika (1889-1907), Dobrovice 35, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika oddaných
Matrika (1744-1788), Dobrovice 7, matrika oddaných
Matrika (1789-1817), Dobrovice 8, matrika oddaných
Matrika (1801-1842), Dobrovice 14, matrika oddaných
Matrika (1843-1851), Dobrovice 15, matrika oddaných
Matrika (1852-1860), Dobrovice 16, matrika oddaných
Matrika (1861-1920), Dobrovice 41, matrika oddaných
Matrika (1884-1943), Březno 36, matrika oddaných
Matrika (1908-1918), Mladá Boleslav 78, matrika oddaných
Matrika (1673-1724), Dobrovice 1, matrika zemřelých
Matrika (1744-1788), Dobrovice 10, matrika zemřelých
Matrika (1789-1817), Dobrovice 11, matrika zemřelých
Matrika (1797-1842), Dobrovice 14, matrika zemřelých
Matrika (1843-1851), Dobrovice 15, matrika zemřelých
Matrika (1844-1886), ev. Bošín 9, matrika zemřelých
Matrika (1852-1860), Dobrovice 16, matrika zemřelých
Matrika (1861-1928), Dobrovice 42, matrika zemřelých
Matrika (1901-1905), Mladá Boleslav 79, matrika zemřelých
Matrika (1907-1938), Březno 37, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -O (1673-1949), Dobrovice 44, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1744-1796), Dobrovice 27, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -O (1744-1796), Dobrovice 27, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých (1796-1850), Dobrovice 28, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1850-1936), Dobrovice 43, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -Z (1850-1936), Dobrovice 43, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!