část obce Altreigelsdorf / Alt-Reigelsdorf

Identifikace

ID31: 102902
ID32: 81004
GPS:

Historický lexikon obcí 2005

ALTREIGELSDORF / ALT-REIGELSDORF viz Staré Rudíkovy (Krnov)

Alternativní názvy

část obce Altreigelsdorf / Alt-Reigelsdorf
část obce Staré Rudikovi
část obce Staré Rudíkovy

Nadřazená místa

obec Třemešná

Podřazená místa

Prameny

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!