část obce Ctiměřice

Identifikace

ICZUJ: 570991
KODCOB: 018058
ID31: 8096
ID32: 8096
GPS: JTSK (Y, X): 698074, 1016416
S-42 (Y, X): 3499657.297, 5583016.884
UTM (Y, X): 499533.8631, 5580643.2810
Šířka/Délka: 50° 22' 40.2629709800", 14° 59' 36.3993982700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

CTIMĚŘICE v r. 1869-1979 obec v okr. Mladá Boleslav, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Semčice v okr. Mladá Boleslav, od 24.11.1990 obec v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Ctiměřice
část obce Stiměřice

Nadřazená místa

obec Ctiměřice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1725-1743), Dobrovice 2, matrika narozených
Matrika (1744-1787), Dobrovice 3, matrika narozených
Matrika (1788-1813), Dobrovice 6, matrika narozených
Matrika (1814-1877), Dobrovice 30, matrika narozených
Matrika (1858-1873), ev. Bošín 7, matrika narozených
Matrika (1873-1903), ev. Bošín 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1720-1743), Dobrovice 2, matrika oddaných
Matrika (1744-1788), Dobrovice 7, matrika oddaných
Matrika (1789-1817), Dobrovice 8, matrika oddaných
Matrika (1814-1876), Dobrovice 30, matrika oddaných
Matrika (1725-1743), Dobrovice 2, matrika zemřelých
Matrika (1744-1788), Dobrovice 10, matrika zemřelých
Matrika (1789-1817), Dobrovice 12, matrika zemřelých
Matrika (1814-1876), Dobrovice 30, matrika zemřelých
Matrika (1844-1886), ev. Bošín 9, matrika zemřelých
Matrika (1907-1938), Březno 37, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!