část obce Březno

Identifikace

ICZUJ: 535583
KODCOB: 014460
ID31: 8090
ID32: 8090
GPS: JTSK (Y, X): 696813, 1013394
S-42 (Y, X): 3500519.187, 5586176.110
UTM (Y, X): 500395.4018, 5583801.2200
Šířka/Délka: 50° 24' 22.5058625200", 15° 0' 20.0312333100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BŘEZNO od r. 1869 obec v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Březno

Nadřazená místa

obec Březno

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1616-1645), Mladá Boleslav 1, matrika narozených
Matrika (1645-1673), Mladá Boleslav 2, matrika narozených
Matrika (1674-1688), Mladá Boleslav 3, matrika narozených
Matrika (1710-1730), Březno 1, matrika narozených
matrika (1718-1784), Bakov 01, matrika narozených
Matrika (1731-1779), Březno 2, matrika narozených
Matrika (1777-1785), Březno 3, matrika narozených
Matrika (1784-1789), Březno 4, matrika narozených
Matrika (1788-1796), Březno 5, matrika narozených
Matrika (1788-1821), Březno 6, matrika narozených
Matrika (1814-1836), Březno 7, matrika narozených
Matrika (1836-1853), Březno 8, matrika narozených
Matrika (1853-1899), Březno 32, matrika narozených
Matrika (1892-1909), ev. Mělnické Vtelno 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1645-1665), Mladá Boleslav 2, matrika oddaných
Matrika (1666-1701), Mladá Boleslav 22, matrika oddaných
Matrika (1714-1735), Březno 14, matrika oddaných
matrika (1718-1784), Bakov 03, matrika oddaných
Matrika (1736-1772), Březno 15, matrika oddaných
Matrika (1784-1789), Březno 16, matrika oddaných
Matrika (1789-1796), Březno 17, matrika oddaných
Matrika (1789-1830), Březno 18, matrika oddaných
Matrika (1842-1883), Březno 19, matrika oddaných
Matrika (1871-1914), ev. Kovanec 8, matrika oddaných
Matrika (1884-1943), Březno 36, matrika oddaných
Matrika (1893-1919), Bystřice 30, matrika oddaných
Matrika (1714-1743), Březno 14, matrika zemřelých
matrika (1718-1778), Bakov 03, matrika zemřelých
Matrika (1744-1782), Březno 20, matrika zemřelých
Matrika (1782-1784), Březno 21, matrika zemřelých
Matrika (1788-1796), Březno 22, matrika zemřelých
Matrika (1788-1823), Březno 23, matrika zemřelých
Matrika (1819-1838), Březno 24, matrika zemřelých
Matrika (1838-1857), Březno 25, matrika zemřelých
Matrika (1858-1907), Březno 35, matrika zemřelých
Matrika (1907-1938), Březno 37, matrika zemřelých
Matrika (1912-1918), Mladá Boleslav 81, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1710-1730), Březno 30, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -Z (1714-1715), Březno 30, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1730-1737), Březno 30, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1777-1780), Březno 30, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -Z (1788-1823), Březno 31, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1788-1840), Březno 31, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -N (1788-1840), Březno 31, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -O (1789-1842), Březno 31, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -O (1789-1842), Březno 31, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých -O (1844-1883), Březno 30, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!