část obce Benátky nad Jizerou III

Identifikace

ICZUJ: 535451
KODCOB: 402711
ID31: 8069
ID32: 8069
GPS: JTSK (Y, X): 711907, 1024616
S-42 (Y, X): 3486993.045, 5573105.317
UTM (Y, X): 486874.7667, 5570735.7490
Šířka/Délka: 50° 17' 18.9645848300", 14° 48' 56.7104189500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BENÁTKY NAD JIZEROU III v r. 1869-1880 pod názvem Obodrž obec v okr. Mladá Boleslav, v r. 1890-1930 pod názvem Obodř obec v okr. Mladá Boleslav, v r. 1950 pod názvem Obodř osada obce Benátky nad Jizerou v okr. Mladá Boleslav, v r. 1961-1981 viz Benátky nad Jizerou, od 1.1.1982 část obce Benátky nad Jizerou v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Benátky nad Jizerou III
část obce Obodrž
část obce Obodř

Nadřazená místa

obec Benátky nad Jizerou

Podřazená místa

část obce Obodř

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!