část obce Weine

Identifikace

ICZUJ: 597813
KODCOB: 150533
ID31: 20897
ID32: 80626
GPS: JTSK (Y, X): 511956, 1058164
S-42 (Y, X): 3689626.289, 5565586.344
UTM (Y, X): 689425.5102, 5563219.8190
Šířka/Délka: 50° 11' 27.0003157200", 17° 39' 13.7543594900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

WEINE viz Víno (Bruntál)

Alternativní názvy

část obce Víno
část obce Weine

Nadřazená místa

obec Slezské Rudoltice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!