část obce Walštein

Identifikace

ICZUJ: 597635
KODCOB: 050393
ID31: 20857
ID32: 80611
GPS: JTSK (Y, X): 522757, 1056296
S-42 (Y, X): 3678670.942, 5566045.513
UTM (Y, X): 678474.6240, 5563678.8040
Šířka/Délka: 50° 11' 54.0943605500", 17° 30' 2.7928734560"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

WALŠTEIN viz Valštejn (Bruntál)

Alternativní názvy

část obce Valštejn
část obce Waldstein
část obce Wallstein
část obce Walštein

Nadřazená místa

obec Město Albrechtice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!