část obce Vydláková Lhota

Identifikace

ICZUJ: 529303
KODCOB: 051306
ID31: 6510
ID32: 80569
GPS: JTSK (Y, X): 729885, 1075426
S-42 (Y, X): 3475698.725, 5520399.996
UTM (Y, X): 475585.0466, 5518051.8880
Šířka/Délka: 49° 48' 51.8876283200", 14° 39' 38.2767709600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VYDLÁKOVÁ LHOTA viz Vidlákova Lhota (Benešov)

Alternativní názvy

část obce Prelátská Lhota
část obce Vidlákova Lhota
část obce Vydláková Lhota

Nadřazená místa

obec Benešov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!