část obce Vřešťov

Identifikace

ICZUJ: 579793
KODCOB: 179833
ID31: 16244
ID32: 80566
GPS: JTSK (Y, X): 644813, 1025221
S-42 (Y, X): 3553610.571, 5581137.565
UTM (Y, X): 553465.1706, 5578764.7250
Šířka/Délka: 50° 21' 30.6990656600", 15° 45' 5.8671905590"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VŘEŠŤOV viz Velký Vřešťov (Trutnov)

Alternativní názvy

část obce Velký Vřešťov
část obce Vřešťov

Nadřazená místa

obec Velký Vřešťov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!