část obce Vrbno u Lesů

Identifikace

ICZUJ: 566926
KODCOB: 186031
ID31: 14111
ID32: 80548
GPS: JTSK (Y, X): 775508, 1011997
S-42 (Y, X): 3422290.209, 5577442.514
UTM (Y, X): 422198.2731, 5575071.1770
Šířka/Délka: 50° 19' 21.3657018300", 13° 54' 25.4079149700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VRBNO U LESŮ viz Vrbno nad Lesy (Louny)

Alternativní názvy

část obce Vrbno
část obce Vrbno nad Lesy
část obce Vrbno u Lesů

Nadřazená místa

obec Vrbno nad Lesy

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!