část obce Podlázky

Identifikace

ICZUJ: 535419
KODCOB: 402583
ID31: 8048
ID32: 8048
GPS: JTSK (Y, X): 704432, 1009710
S-42 (Y, X): 3492489.320, 5588849.771
UTM (Y, X): 492368.8040, 5586473.7920
Šířka/Délka: 50° 25' 48.8556128300", 14° 53' 33.2048774500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PODLÁZKY v r. 1869 pod názvem Podhlásky osada obce Dalevice v okr. Mladá Boleslav, v r. 1880 pod názvem Podlásky osada obce Dalovice v okr. Mladá Boleslav, v r. 1890 osada obce Dalovice v okr. Mladá Boleslav, v r. 1900-1910 pod názvem Podhlásky osada obce Dalevice v okr. Mladá Boleslav, v r. 1921-1979 osada obce Dalovice v okr. Mladá Boleslav, od 1.1.1980 část obce Mladá Boleslav v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Pdhlásky
část obce Podhlásky
část obce Podlásky
část obce Podlásky
část obce Podlázka
část obce Podlázky

Nadřazená místa

obec Mladá Boleslav

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1868-1913), Bukovno 10, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1867-1912), ev. Mělnické Vtelno 9, matrika oddaných
Matrika (1868-1913), Bukovno 10, matrika oddaných
Matrika (1871-1914), ev. Kovanec 8, matrika oddaných
Matrika (1867-1924), ev. Mělnické Vtelno 10, matrika zemřelých
Matrika (1868-1913), Bukovno 10, matrika zemřelých
Matrika (1912-1918), Mladá Boleslav 81, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!