část obce Podchlumí

Identifikace

ICZUJ: 535419
KODCOB: 096440
ID31: 8047
ID32: 8047
GPS: JTSK (Y, X): 703108, 1013083
S-42 (Y, X): 3494236.186, 5585674.903
UTM (Y, X): 494114.9584, 5583300.2170
Šířka/Délka: 50° 24' 6.1795971790", 14° 55' 1.8895915320"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PODCHLUMÍ v r. 1869-1981 se jako osada neuvádí, od 1.1.1982 část obce Mladá Boleslav v okr. Mladá Boleslav

Alternativní názvy

část obce Podchlumí

Nadřazená místa

obec Mladá Boleslav

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!