část obce Vodlochovice

Identifikace

ICZUJ: 529842
KODCOB: 108952
ID31: 6637
ID32: 80454
GPS: JTSK (Y, X): 725100, 1096916
S-42 (Y, X): 3483209.319, 5499701.974
UTM (Y, X): 483092.5824, 5497362.2950
Šířka/Délka: 49° 37' 42.8918458600", 14° 45' 57.1768829900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VODLOCHOVICE viz Odlochovice (Benešov)

Alternativní názvy

část obce Odlochovice
část obce Vodlochovice

Nadřazená místa

obec Jankov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!