část obce Vnarov

Identifikace

ICZUJ: 550647
KODCOB: 301558
ID31: 10575
ID32: 80445
GPS: JTSK (Y, X): 804374, 1146391
S-42 (Y, X): 3410955.373, 5440430.757
UTM (Y, X): 410868.0655, 5438115.2130
Šířka/Délka: 49° 5' 21.9535759100", 13° 46' 45.0968415900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VNAROV viz Vnarovy (Prachatice)

Alternativní názvy

část obce Narov
část obce Urwitz
část obce Vnarov
část obce Vnarovy

Nadřazená místa

obec Vimberk
obec Vimperk
obec Winterberg

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!