část obce Virtoves

Identifikace

ICZUJ: 550787
KODCOB: 155969
ID31: 10631
ID32: 80404
GPS: JTSK (Y, X): 795356, 1127835
S-42 (Y, X): 3417509.622, 5459995.167
UTM (Y, X): 417419.6429, 5457671.6550
Šířka/Délka: 49° 15' 58.4206914200", 13° 51' 53.6164523600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VIRTOVES viz Virt (Strakonice)

Alternativní názvy

část obce Virt
část obce Virtova Ves
část obce Virtoves
část obce Wirthsdorf

Nadřazená místa

obec Strakonice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!