část obce Vimperk předměstí

Identifikace

ICZUJ: 550647
KODCOB: 404900
ID31: 10573
ID32: 80396
GPS: JTSK (Y, X): 805153, 1149321
S-42 (Y, X): 3410560.153, 5437424.628
UTM (Y, X): 410473.0070, 5435110.3090
Šířka/Délka: 49° 3' 44.4592480400", 13° 46' 28.0164220000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VIMPERK PŘEDMĚSTÍ viz Vimperk II (Prachatice)

Alternativní názvy

část obce Vimperk II
část obce Vimperk předměstí

Nadřazená místa

obec Vimberk
obec Vimperk
obec Winterberg

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!