část obce Vicomily

Identifikace

ICZUJ: 561037
KODCOB: 181471
ID31: 10075
ID32: 80370
GPS: JTSK (Y, X): 721176, 1138340
S-42 (Y, X): 3492430.524, 5459123.435
UTM (Y, X): 492310.0335, 5456800.2820
Šířka/Délka: 49° 15' 50.1028769100", 14° 53' 39.4932243900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VICOMILY viz Vícemil (Jindřichův Hradec)

Alternativní názvy

část obce Vícemil
část obce Vicemily / Vícemily
část obce Vicomily
část obce Wicomil

Nadřazená místa

obec Vícemil

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!