část obce Vestec

Identifikace

ICZUJ: 545201
KODCOB: 068535
ID31: 9557
ID32: 80355
GPS: JTSK (Y, X): 755228, 1134277
S-42 (Y, X): 3458136.421, 5458771.551
UTM (Y, X): 458029.8965, 5456448.5410
Šířka/Délka: 49° 15' 33.7030252800", 14° 25' 23.4659719400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VESTEC viz Vesce (České Budějovice)

Alternativní názvy

část obce Cabrov
část obce Dörfles
část obce Vesce
část obce Vestec
část obce Wesamberg
část obce Westec

Nadřazená místa

obec Týn nad Vltavou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!