část obce Veselí

Identifikace

ICZUJ: 536326
KODCOB: 180505
ID31: 8213
ID32: 80347
GPS: JTSK (Y, X): 698129, 1003043
S-42 (Y, X): 3497882.796, 5596272.254
UTM (Y, X): 497760.0838, 5593893.2530
Šířka/Délka: 50° 29' 49.2312192600", 14° 58' 6.3075536320"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VESELÍ viz Veselá (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce ex domo venatoris inter Hradistic et pago Veselí
část obce Veselá
část obce Vesela Villa ex casa dominicali
část obce Veselí
část obce Veselí
část obce z forsthausu od Veselí

Nadřazená místa

obec Mnichovo Hradiště

Podřazená místa

část obce Veselská bažantnice

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!