část obce Vesce u Telče

Identifikace

ICZUJ: 548561
KODCOB: 123030
ID31: 18024
ID32: 80334
GPS: JTSK (Y, X): 696518, 1142907
S-42 (Y, X): 3517473.042, 5457765.923
UTM (Y, X): 517342.3526, 5455443.3220
Šířka/Délka: 49° 15' 5.4500197450", 15° 14' 17.9012007100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VESCE U TELČE viz Vesce (Pelhřimov)

Alternativní názvy

část obce Vesce
část obce Vesce u Telče

Nadřazená místa

obec Počátky

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!