část obce Velyně

Identifikace

ICZUJ: 533831
KODCOB: 178039
ID31: 7539
ID32: 80321
GPS: JTSK (Y, X): 694552, 1052549
S-42 (Y, X): 3507798.410, 5547634.725
UTM (Y, X): 507671.6613, 5545275.5270
Šířka/Délka: 50° 3' 34.9708103900", 15° 6' 25.8431313100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VELYNĚ viz Velim (Kolín)

Alternativní názvy

část obce Velim
část obce Velimě
část obce Velímě
část obce Velyně
část obce Velyně

Nadřazená místa

obec Velim

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!