část obce Vellána

Identifikace

ICZUJ: 538183
KODCOB: 140546
ID31: 12269
ID32: 80317
GPS: JTSK (Y, X): 840558, 1068615
S-42 (Y, X): 3365049.942, 5512912.807
UTM (Y, X): 364981.3195, 5510567.7390
Šířka/Délka: 49° 43' 56.7873546300", 13° 7' 34.8670527500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VELLÁNA viz Kbelany (Plzeň-sever)

Alternativní názvy

část obce Kbelany
část obce Vellána

Nadřazená místa

obec Kbelany

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!