část obce Dolánky

Identifikace

ICZUJ: 531511
KODCOB: 055352
ID31: 8031
ID32: 8031
GPS: JTSK (Y, X): 745528, 1028044
S-42 (Y, X): 3454088.995, 5565381.522
UTM (Y, X): 453984.1133, 5563015.0970
Šířka/Délka: 50° 13' 3.0727957270", 14° 21' 18.0153541600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOLÁNKY v r. 1869-1990 se jako osada neuvádí, od 24.11.1990 část obce Zlončice v okr. Mělník

Alternativní názvy

část obce Dolánek
část obce Dolánky
část obce Dolínky

Nadřazená místa

obec Zlončice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1693-1714), Minice 2, matrika narozených
Matriky (1709-1728), Odolená Voda č 2, matrika narozených
Matrika (1755-1770), Minice 9, matrika narozených
Matrika (1755-1770), Minice 9, matrika narozených
Matrika (1784-1841), Chvatěruby 6, matrika narozených
Matrika (1820-1844), ev. Libiš 2, matrika narozených
Matrika (1822-1839), Chvatěruby 13, matrika narozených
Matrika (1842-1869), Chvatěruby 7, matrika narozených
Matrika (1845-1854), ev. Libiš 3, matrika narozených
Matrika (1855-1871), ev.Libiš 8, matrika narozených
Matrika (1871-1879), ev.Libiš 9, matrika narozených
Matrika (1880-1887), ev.Libiš 10, matrika narozených
Matrika (1888-1899), ev.Libiš 11, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1693-1714), Minice 2, matrika oddaných
Matriky (1710-1728), Odolená Voda č 2, matrika oddaných
Matrika (1755-1770), Minice 9, matrika oddaných
Matrika (1784-1857), Chvatěruby 9, matrika oddaných
Matrika (1820-1876), ev. Libiš 4, matrika oddaných
Matrika (1826-1860), ev. Libiš 5, matrika oddaných
Matrika (1857-1890), Chvatěruby 15, matrika oddaných
Matrika (1861-1883), ev.Libiš 12, matrika oddaných
Matrika (1884-1899), ev.Libiš 13, matrika oddaných
Matrika (1693-1714), Minice 2, matrika zemřelých
Matriky (1710-1728), Odolená Voda č 2, matrika zemřelých
Matrika (1755-1770), Minice 9, matrika zemřelých
Matrika (1784-1839), Chvatěruby 11, matrika zemřelých
Matrika (1820-1849), ev. Libiš 6, matrika zemřelých
Matrika (1840-1880), Chvatěruby 12, matrika zemřelých
Matrika (1850-1877), ev. Libiš 7, matrika zemřelých
Matrika (1878-1899), ev.Libiš 14, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!