část obce Velký Bednárec

Identifikace

ICZUJ: 562548
KODCOB: 001341
ID31: 9820
ID32: 80282
GPS: JTSK (Y, X): 707792, 1147772
S-42 (Y, X): 3506917.585, 5451490.830
UTM (Y, X): 506791.1942, 5449170.7850
Šířka/Délka: 49° 11' 43.0760777500", 15° 5' 35.5696099200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VELKÝ BEDNÁREC viz Bednárec (Jindřichův Hradec)

Alternativní názvy

část obce Bednárec
část obce Gross-Bernharz
část obce Veliké Pernarce
část obce Velké Pernarce / Velké Pernárce
část obce Velký Bednárec

Nadřazená místa

obec Bednárec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!