část obce Velké Chvojno

Identifikace

ICZUJ: 529303
KODCOB: 002313
ID31: 6503
ID32: 80239
GPS: JTSK (Y, X): 732267, 1080290
S-42 (Y, X): 3473962.044, 5515269.434
UTM (Y, X): 473849.0730, 5512923.4150
Šířka/Délka: 49° 46' 5.5688250030", 14° 38' 12.6527018900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VELKÉ CHVOJNO viz Chvojen (Benešov)

Alternativní názvy

část obce Chvojen
část obce Chvojno
část obce Velké Chvojno
část obce Velký Chvojen

Nadřazená místa

obec Benešov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!