část obce Velké Horešovice

Identifikace

ICZUJ: 532321
KODCOB: 045110
ID31: 7250
ID32: 80234
GPS: JTSK (Y, X): 772098, 1018212
S-42 (Y, X): 3426471.580, 5571716.520
UTM (Y, X): 426377.9424, 5569347.5140
Šířka/Délka: 50° 16' 18.0146003100", 13° 58' 0.7600726290"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VELKÉ HOREŠOVICE viz Hořešovice (Kladno)

Alternativní názvy

část obce Hořešovice
část obce Velké Horešovice
část obce Velké Hořešovice
část obce Velké Hořešovice

Nadřazená místa

obec Hořešovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!