část obce Přívory

Identifikace

ICZUJ: 535320
KODCOB: 136379
ID31: 8019
ID32: 8019
GPS: JTSK (Y, X): 728462, 1022453
S-42 (Y, X): 3470296.027, 5573121.400
UTM (Y, X): 470184.5463, 5570751.8240
Šířka/Délka: 50° 17' 17.2983816500", 14° 34' 53.2752540000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PŘÍVORY v r. 1869 pod názvem Přivory obec v okr. Mělník, v r. 1880-1930 obec v okr. Mělník, v r. 1950 obec v okr. Brandýs nad Labem, v r. 1961-1979 obec v okr. Mělník, od 1.1.1980 část obce Všetaty v okr. Mělník

Alternativní názvy

část obce Přívor
část obce Přívory

Nadřazená místa

obec Všetaty

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1623-1655), Mělník 1, matrika narozených
Matrika (1631-1649), Kostelec n.L. 1, matrika narozených
Matrika (1654-1718), Kostelec n.L. 2, matrika narozených
Matrika (1670-1697), Liblice 1, matrika narozených
Matrika (1679-1697), Kostelec n.L. 3, matrika narozených
Matrika (1689-1720), Kostelec n.L. 4, matrika narozených
Matrika (1697-1713), Liblice 2, matrika narozených
Matrika (1713-1744), Liblice 3, matrika narozených
Matrika (1720-1746), Kostelec n.L. 5, matrika narozených
Matrika (1746-1770), Kostelec n.L. 6, matrika narozených
Matrika (1755-1781), Kostelec n.L. 8, matrika narozených
Matrika (1780-1784), Všetaty 1, matrika narozených
Matrika (1783-1819), ev. Libiš 1, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1623-1653), Mělník 1, matrika oddaných
Matrika (1631-1650), Kostelec n.L. 1, matrika oddaných
Matrika (1655-1715), Kostelec n.L. 2, matrika oddaných
Matrika (1670-1697), Liblice 1, matrika oddaných
Matrika (1689-1720), Kostelec n.L. 4, matrika oddaných
Matrika (1697-1712), Liblice 2, matrika oddaných
Matrika (1713-1744), Liblice 3, matrika oddaných
Matrika (1720-1746), Kostelec n.L. 5, matrika oddaných
Matrika (1746-1763), Kostelec n.L. 6, matrika oddaných
Matrika (1755-1781), Kostelec n.L. 8, matrika oddaných
Matrika (1780-1784), Všetaty 1, matrika oddaných
Matrika (1783-1818), ev. Libiš 1, matrika oddaných
Matrika (1628-1642), Mělník 1, matrika zemřelých
Matrika (1631-1648), Kostelec n.L. 1, matrika zemřelých
Matrika (1670-1697), Liblice 1, matrika zemřelých
Matrika (1689-1720), Kostelec n.L. 4, matrika zemřelých
Matrika (1694-1710), Kostelec n.L. 2, matrika zemřelých
Matrika (1697-1713), Liblice 2, matrika zemřelých
Matrika (1713-1744), Liblice 3, matrika zemřelých
Matrika (1720-1746), Kostelec n.L. 5, matrika zemřelých
Matrika (1746-1770), Kostelec n.L. 6, matrika zemřelých
Matrika (1755-1781), Kostelec n.L. 8, matrika zemřelých
Matrika (1780-1784), Všetaty 1, matrika zemřelých
Matrika (1783-1819), ev. Libiš 1, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!