část obce Vejrov

Identifikace

ICZUJ: 550230
KODCOB: 049719
ID31: 10421
ID32: 80181
GPS: JTSK (Y, X): 789280, 1153126
S-42 (Y, X): 3426791.875, 5435695.075
UTM (Y, X): 426698.1178, 5433381.4610
Šířka/Délka: 49° 2' 56.2016162900", 13° 59' 48.5908353300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VEJROV viz Výrov (Prachatice)

Alternativní názvy

část obce Vejrov
část obce Veyrov
část obce Výrov

Nadřazená místa

obec Husinec

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!