část obce Valteřice

Identifikace

ICZUJ: 597678
KODCOB: 099091
ID31: 20865
ID32: 80157
GPS: JTSK (Y, X): 528540, 1095345
S-42 (Y, X): 3677970.126, 5526562.593
UTM (Y, X): 677774.0861, 5524211.9590
Šířka/Délka: 49° 50' 38.1770151700", 17° 28' 21.6782245200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VALTEŘICE viz Nové Valteřice (Olomouc)

Alternativní názvy

část obce Nová Valteřice
část obce Nové Valteřice
část obce Valteřice

Nadřazená místa

obec Moravský Beroun

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!