část obce Újezdec

Identifikace

ICZUJ: 550361
KODCOB: 080896
ID31: 10463
ID32: 80110
GPS: JTSK (Y, X): 777990, 1163648
S-42 (Y, X): 3439342.928, 5426713.765
UTM (Y, X): 439244.0598, 5424403.8110
Šířka/Délka: 48° 58' 10.4112651600", 14° 10' 11.4615111300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ÚJEZDEC viz Třešňový Újezdec (Prachatice)

Alternativní názvy

část obce Oujezdec
část obce Třešňový Újezdec
část obce Újezdec
část obce Wagnern

Nadřazená místa

obec Lhenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!