část obce Vidim

Identifikace

ICZUJ: 531936
KODCOB: 181684
ID31: 8010
ID32: 8010
GPS: JTSK (Y, X): 729687, 1002106
S-42 (Y, X): 3466464.758, 5593143.617
UTM (Y, X): 466354.8364, 5590765.8900
Šířka/Délka: 50° 28' 4.5196412740", 14° 31' 33.3012988500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VIDIM v r. 1869 obec v okr. Dubá, v r. 1880-1910 pod názvem Vidím obec v okr. Dubá, v r. 1921-1930 obec v okr. Dubá, v r. 1950 obec v okr. Doksy, v r. 1961-1979 obec v okr. Mělník, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Želízy v okr. Mělník, od 24.11.1990 obec v okr. Mělník

Alternativní názvy

část obce Horní V.
část obce Ober W.
část obce Vidim
část obce Widiemb
část obce Wiedim
část obce Wiedimb

Nadřazená místa

obec Vidim

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1652-1692), L34/1, matrika narozených
Matrika (1670-1714), Řepín 2, matrika narozených
Matrika (1670-1734), Řepín 1, matrika narozených
matrika (1696-1741), Horní Vidim 01b, matrika narozených
Matrika (1715-1729), Řepín 3, matrika narozených
matrika (1742-1773), Horní Vidim 02, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1652-1692), L34/1, matrika oddaných
Matrika (1849-1926), ev. Vysoká 8, matrika oddaných
matrika (1696-1760), Horní Vidim 01b, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1803-1899), Horní Vidim 11, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1850-1899), Horní Vidim 12, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!