část obce Týnec

Identifikace

ICZUJ: 530841
KODCOB: 172391
ID31: 6987
ID32: 80070
GPS: JTSK (Y, X): 734645, 1072637
S-42 (Y, X): 3470618.944, 5522553.733
UTM (Y, X): 470507.3341, 5520204.7480
Šířka/Délka: 49° 50' 0.7731878550", 14° 35' 23.6053764200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

TÝNEC viz Týnec nad Sázavou (Benešov)

Alternativní názvy

část obce Tejnice
část obce Týnec
část obce Týnec nad Sázavou
část obce Týnice nad Sázavou

Nadřazená místa

obec Týnec nad Sázavou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!