část obce Tuchyň

Identifikace

ICZUJ: 530298
KODCOB: 104132
ID31: 6755
ID32: 80053
GPS: JTSK (Y, X): 741555, 1075215
S-42 (Y, X): 3464097.257, 5519107.856
UTM (Y, X): 463988.3029, 5516760.2740
Šířka/Délka: 49° 48' 7.9645607400", 14° 29' 58.4270570500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

TUCHYŇ viz Tuchyně (Benešov)

Alternativní názvy

část obce Tuchyň
část obce Tuchyně

Nadřazená místa

obec Netvořice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!