část obce Trutmaně

Identifikace

ICZUJ: 551503
KODCOB: 024147
ID31: 9306
ID32: 79986
GPS: JTSK (Y, X): 745810, 1185832
S-42 (Y, X): 3474110.178, 5408855.485
UTM (Y, X): 473997.1495, 5406552.8060
Šířka/Délka: 48° 48' 41.1036560400", 14° 38' 44.9720168000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

TRUTMANĚ viz Mezilesí (České Budějovice)

Alternativní názvy

část obce Mezilesí
část obce Mezilesí u Trhových Svin
část obce Trautmanns
část obce Trutmaň
část obce Trutmaně

Nadřazená místa

obec Čížkrajice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!