část obce Šnopoušov

Identifikace

ICZUJ: 557684
KODCOB: 029726
ID31: 12025
ID32: 79868
GPS: JTSK (Y, X): 824089, 1084597
S-42 (Y, X): 3383443.801, 5499180.421
UTM (Y, X): 383367.6910, 5496840.9470
Šířka/Délka: 49° 36' 46.3278117900", 13° 23' 7.7090176740"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŠNOPOUŠOV viz Snopoušovy (Plzeň-jih)

Alternativní názvy

část obce Snopoušov
část obce Snopoušovy
část obce Šnapoušov
část obce Šnopoušov

Nadřazená místa

obec Dolní Lukavice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!