část obce Stříteř u Červené Řečice

Identifikace

ICZUJ: 561487
KODCOB: 157988
ID31: 18056
ID32: 79601
GPS: JTSK (Y, X): 688078, 1123506
S-42 (Y, X): 3523348.146, 5478093.232
UTM (Y, X): 523215.0644, 5475762.3530
Šířka/Délka: 49° 26' 2.7157846310", 15° 19' 12.6728767700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STŘÍTEŘ U ČERVENÉ ŘEČICE viz Střítež pod Křemešníkem (Pelhřimov)

Alternativní názvy

část obce Stříteř u Branšova
část obce Stříteř u Červené Řečice
část obce Střítež pod Křemešníkem
část obce Střítež u Branišova

Nadřazená místa

obec Střítež pod Křemešníkem

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!