část obce Stříteř u Boru

Identifikace

ICZUJ: 537594
KODCOB: 158011
ID31: 18055
ID32: 79599
GPS: JTSK (Y, X): 703001, 1129475
S-42 (Y, X): 3509315.547, 5470253.576
UTM (Y, X): 509188.1794, 5467925.8900
Šířka/Délka: 49° 21' 50.3020087200", 15° 7' 35.5615627500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STŘÍTEŘ U BORU viz Střítež (Pelhřimov)

Alternativní názvy

část obce Stříteř u Boru
část obce Stříteř u Kamenice
část obce Střítež
část obce Střítež u Boru
část obce Střítež u Božejova

Nadřazená místa

obec Střítež

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!