část obce Straná

Identifikace

ICZUJ: 549231
KODCOB: 156191
ID31: 18107
ID32: 79546
GPS: JTSK (Y, X): 702359, 1139683
S-42 (Y, X): 3511265.381, 5460212.094
UTM (Y, X): 511137.2197, 5457888.4980
Šířka/Délka: 49° 16' 25.1510998800", 15° 9' 11.1886003900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STRANÁ viz Stranná (Pelhřimov)

Alternativní názvy

část obce Straná
část obce Stranná

Nadřazená místa

obec Žirovnice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!