část obce Hradsko

Identifikace

ICZUJ: 535052
KODCOB: 146641
ID31: 7954
ID32: 7954
GPS: JTSK (Y, X): 725987, 1006861
S-42 (Y, X): 3470745.682, 5588903.469
UTM (Y, X): 470634.0183, 5586527.4680
Šířka/Délka: 50° 25' 48.1276548000", 14° 35' 11.5586899200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HRADSKO v r. 1869-1890 osada obce Kanina v okr. Mělník, v r. 1900-1910 pod názvem Hrazko osada obce Kanina v okr. Mělník, v r. 1921-1950 osada obce Kanina v okr. Mělník, v r. 1961-1979 část obce Sedlec v okr. Mělník, od 1.1.1980 část obce Mšeno v okr. Mělník

Alternativní názvy

část obce Hradsko
část obce Hrazko
část obce Hrazko
část obce Hrazko
část obce Hrazsko

Nadřazená místa

obec Mšeno

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1760-1784), Řepín 5, matrika narozených
Matrika (1767-1789), Řepín 7, matrika narozených
Matrika (1785-1813), Mšeno 9, matrika narozených
Matrika (1813-1861), Mšeno 10, matrika narozených
Matrika (1861-1870), Mšeno 25, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1734-1784), Řepín 13, matrika oddaných
Matrika (1760-1784), Řepín 5, matrika oddaných
Matrika (1784-1838), Řepín 14, matrika oddaných
Matrika (1786-1842), Mšeno 9, matrika oddaných
Matrika (1843-1856), Mšeno 25, matrika oddaných
Matrika (1843-1858), Mšeno 25, matrika oddaných
Matrika (1734-1784), Řepín 13, matrika zemřelých
Matrika (1760-1784), Řepín 5, matrika zemřelých
Matrika (1784-1817), Řepín 16, matrika zemřelých
Matrika (1785-1841), Mšeno 9, matrika zemřelých
Matrika (1842-1883), Mšeno 25, matrika zemřelých
Matrika (1842-1884), Mšeno 25, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - N (1734-1786), Řepín 23, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - O (1734-1786), Řepín 23, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - Z (1734-1786), Řepín 23, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!