část obce Vysoká Libeň

Identifikace

ICZUJ: 535044
KODCOB: 188069
ID31: 7952
ID32: 7952
GPS: JTSK (Y, X): 721520, 1016929
S-42 (Y, X): 3476470.564, 5579492.730
UTM (Y, X): 476356.5701, 5577120.5600
Šířka/Délka: 50° 20' 44.5010023100", 14° 40' 3.7358538200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VYSOKÁ LIBEŇ v r. 1869-1979 obec v okr. Mělník, od 1.1.1980 část obce Mělnické Vtelno v okr. Mělník

Alternativní názvy

část obce Libeň
část obce Lieben
část obce Vysoká Libeň

Nadřazená místa

obec Mělnické Vtelno

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1848-1889), Řepín 24, matrika narozených
Matrika (1860-1923), Řepín 24, matrika narozených
Matrika (1867-1891), ev. Mělnické Vtelno 7, matrika narozených
Matrika (1892-1909), ev. Mělnické Vtelno 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1867-1912), ev. Mělnické Vtelno 9, matrika oddaných
Matrika (1850-1885), ev. Nebužely 7, matrika zemřelých
Matrika (1867-1924), ev. Mělnické Vtelno 10, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!