část obce Radouň

Identifikace

ICZUJ: 535044
KODCOB: 188051
ID31: 7951
ID32: 7951
GPS: JTSK (Y, X): 720738, 1016520
S-42 (Y, X): 3477193.532, 5579998.928
UTM (Y, X): 477079.2435, 5577626.5530
Šířka/Délka: 50° 21' 0.9859681050", 14° 40' 40.1888183900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

RADOUŇ v r. 1869-1930 obec v okr. Mělník, v r. 1950-1979 osada obce Vysoká Libeň v okr. Mělník, od 1.1.1980 část obce Mělnické Vtelno v okr. Mělník

Alternativní názvy

část obce Lieben
část obce Radouň

Nadřazená místa

obec Mělnické Vtelno

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1659-1683), Chorušice 1, matrika narozených
Matrika (1670-1714), Řepín 2, matrika narozených
Matrika (1670-1734), Řepín 1, matrika narozených
Matrika (1715-1729), Řepín 3, matrika narozených
Matrika (1734-1767), Řepín 4, matrika narozených
Matrika (1767-1789), Řepín 7, matrika narozených
Matrika (1783-1789), ev. Mělnické Vtelno 1, matrika narozených
Matrika (1789-1836), Řepín 8, matrika narozených
Matrika (1789-1840), ev. Mělnické Vtelno 2, matrika narozených
Matrika (1790-1849), ev. Mělnické Vtelno 2, matrika narozených
Matrika (1819-1841), Řepín 10, matrika narozených
Matrika (1841-1856), ev. Mělnické Vtelno 4, matrika narozených
Matrika (1842-1862), Řepín 11, matrika narozených
Matrika (1857-1867), ev. Mělnické Vtelno 5, matrika narozených
Matrika (1860-1923), Řepín 24, matrika narozených
Matrika (1867-1891), ev. Mělnické Vtelno 7, matrika narozených
Matrika (1892-1909), ev. Mělnické Vtelno 8, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1659-1683), Chorušice 1, matrika oddaných
Matrika (1670-1754), Řepín 12, matrika oddaných
Matrika (1734-1784), Řepín 13, matrika oddaných
Matrika (1784-1789), ev. Mělnické Vtelno 1, matrika oddaných
Matrika (1784-1838), Řepín 14, matrika oddaných
Matrika (1840-1872), Řepín 20, matrika oddaných
Matrika (1849-1886), ev. Nebužely 6, matrika oddaných
Matrika (1850-1866), ev. Mělnické Vtelno 6, matrika oddaných
Matrika (1867-1912), ev. Mělnické Vtelno 9, matrika oddaných
Matrika (1659-1683), Chorušice 1, matrika zemřelých
Matrika (1670-1754), Řepín 12, matrika zemřelých
Matrika (1734-1784), Řepín 13, matrika zemřelých
Matrika (1784-1817), Řepín 16, matrika zemřelých
Matrika (1785-1789), ev. Mělnické Vtelno 1, matrika zemřelých
Matrika (1789-1856), ev. Mělnické Vtelno 3, matrika zemřelých
Matrika (1850-1885), ev. Nebužely 7, matrika zemřelých
Matrika (1857-1867), ev. Mělnické Vtelno 5, matrika zemřelých
Matrika (1867-1924), ev. Mělnické Vtelno 10, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!