část obce Velká Oupa III

Identifikace

ICZUJ: 579581
KODCOB: 118630
ID31: 16216
ID32: 79448
GPS: JTSK (Y, X): 641681, 988067
S-42 (Y, X): 3551934.371, 5618385.569
UTM (Y, X): 551789.6550, 5615997.5640
Šířka/Délka: 50° 41' 36.5775776700", 15° 43' 59.6911366300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VELKÁ OUPA III viz Pec pod Sněžkou (Trutnov)

Alternativní názvy

část obce Pec pod Sněžkou
část obce Velká Oupa III
část obce Velká Úpa III

Nadřazená místa

obec Pec pod Sněžkou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!