část obce Sovojovice

Identifikace

ICZUJ: 536661
KODCOB: 152161
ID31: 8270
ID32: 79389
GPS: JTSK (Y, X): 716671, 1031420
S-42 (Y, X): 3483143.372, 5565744.567
UTM (Y, X): 483026.6609, 5563377.9960
Šířka/Délka: 50° 13' 20.3900984500", 14° 45' 43.4335016400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SOVOJOVICE viz Sojovice (Mladá Boleslav)

Alternativní názvy

část obce Sojovice
část obce Sovojovice

Nadřazená místa

obec Sojovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!