část obce Souvraty

Identifikace

ICZUJ: 579556
KODCOB: 099813
ID31: 16210
ID32: 79387
GPS: JTSK (Y, X): 645483, 1012634
S-42 (Y, X): 3551326.025, 5593533.973
UTM (Y, X): 551181.5556, 5591156.0860
Šířka/Délka: 50° 28' 12.5842846100", 15° 43' 16.3871108000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SOUVRATY viz Souvrať (Trutnov)

Alternativní názvy

část obce Souvrať
část obce Souvraty

Nadřazená místa

obec Mostek

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!