část obce Skrejchov

Identifikace

ICZUJ: 547263
KODCOB: 148717
ID31: 10052
ID32: 79293
GPS: JTSK (Y, X): 693005, 1152679
S-42 (Y, X): 3522214.005, 5448526.116
UTM (Y, X): 522081.3848, 5446207.2790
Šířka/Délka: 49° 10' 5.8134575620", 15° 18' 10.5023992300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SKREJCHOV viz Skrýchov (Jindřichův Hradec)

Alternativní názvy

část obce Skrejchov
část obce Skrýchov

Nadřazená místa

obec Studená

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!