část obce Skála

Identifikace

ICZUJ: 598909
KODCOB: 078212
ID31: 10827
ID32: 79261
GPS: JTSK (Y, X): 787443, 1138276
S-42 (Y, X): 3426701.767, 5450658.931
UTM (Y, X): 426608.0457, 5448339.2230
Šířka/Délka: 49° 11' 0.4739281230", 13° 59' 34.3611361600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SKÁLA viz Skály (Strakonice)

Alternativní názvy

část obce Skal
část obce Skála
část obce Skály

Nadřazená místa

obec Skály

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!