část obce Sitín

Identifikace

ICZUJ: 580708
KODCOB: 107611
ID31: 17207
ID32: 79259
GPS: JTSK (Y, X): 612831, 1072987
S-42 (Y, X): 3591478.821, 5537881.763
UTM (Y, X): 591317.9997, 5535526.5320
Šířka/Délka: 49° 57' 54.3341586600", 16° 16' 23.8571764300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SITÍN viz Sítiny (Ústí nad Orlicí)

Alternativní názvy

část obce Sitín
část obce Sítiny
část obce Sytín
část obce Sytiny

Nadřazená místa

obec Svatý Jiří

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!