část obce Selčany

Identifikace

ICZUJ: 557846
KODCOB: 054968
ID31: 12051
ID32: 79215
GPS: JTSK (Y, X): 816867, 1083876
S-42 (Y, X): 3390514.397, 5500825.427
UTM (Y, X): 390435.4073, 5498485.2840
Šířka/Délka: 49° 37' 44.3166754200", 13° 28' 58.1367198200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SELČANY viz Želčany (Plzeň-jih)

Alternativní názvy

část obce Selčany
část obce Želčany

Nadřazená místa

obec Chválenice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!