část obce Truskavna

Identifikace

ICZUJ: 534901
KODCOB: 014168
ID31: 7920
ID32: 7920
GPS: JTSK (Y, X): 728389, 1005648
S-42 (Y, X): 3468207.481, 5589797.644
UTM (Y, X): 468096.8508, 5587421.2790
Šířka/Délka: 50° 26' 16.5882741800", 14° 33' 2.6902660170"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

TRUSKAVNA v r. 1869-1910 pod názvem Truskavná osada obce Březinka v okr. Mělník, v r. 1921-1979 osada obce Březinka v okr. Mělník, od 1.1.1980 část obce Kokořín v okr. Mělník

Alternativní názvy

část obce Drustaben
část obce Trusgabe
část obce Truskavna

Nadřazená místa

obec Kokořín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1713-1744), Liblice 3, matrika narozených
Matrika (1744-1766), Liblice 4, matrika narozených
Matrika (1764-1784), Liblice 6, matrika narozených
Matrika (1784-1800), Vysoká 2, matrika narozených
Matrika (1785-1800), Liblice 7, matrika narozených
Matrika (1800-1815), Vysoká 3, matrika narozených
Matrika (1807-1831), ev. Vysoká 1, matrika narozených
Matrika (1815-1823), Vysoká 4, matrika narozených
Matrika (1823-1839), Vysoká 5, matrika narozených
Matrika (1832-1853), ev. Vysoká 2, matrika narozených
Matrika (1840-1865), Vysoká 6, matrika narozených
Matrika (1854-1865), ev. Vysoká 3, matrika narozených
Matrika (1865-1899), ev. Vysoká 6, matrika narozených
Matrika (1866-1888), Vysoká 11, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1713-1744), Liblice 3, matrika oddaných
Matrika (1744-1768), Liblice 4, matrika oddaných
Matrika (1766-1784), Liblice 6, matrika oddaných
Matrika (1784-1811), Vysoká 7, matrika oddaných
Matrika (1807-1848), ev. Vysoká 4, matrika oddaných
Matrika (1812-1842), Vysoká 8, matrika oddaných
Matrika (1843-1898), Vysoká 12, matrika oddaných
Matrika (1849-1926), ev. Vysoká 8, matrika oddaných
Matrika (1713-1744), Liblice 3, matrika zemřelých
Matrika (1744-1767), Liblice 4, matrika zemřelých
Matrika (1768-1784), Liblice 6, matrika zemřelých
Matrika (1784-1805), Vysoká 9, matrika zemřelých
Matrika (1785-1818), Liblice 16, matrika zemřelých
Matrika (1806-1842), Vysoká 10, matrika zemřelých
Matrika (1807-1845), ev. Vysoká 5, matrika zemřelých
Matrika (1843-1937), Vysoká 14, matrika zemřelých
Matrika (1846-1882), ev. Vysoká 7, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!