část obce Sedlo

Identifikace

ICZUJ: 564095
KODCOB: 047384
ID31: 14858
ID32: 79196
GPS: JTSK (Y, X): 702547, 966829
S-42 (Y, X): 3488845.309, 5631617.612
UTM (Y, X): 488726.2761, 5629224.2220
Šířka/Délka: 50° 48' 52.6888816700", 14° 50' 23.9021057700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SEDLO viz Horní Sedlo (Liberec)

Alternativní názvy

část obce Horní Sedlo
část obce Pass
část obce Sedlo

Nadřazená místa

obec Hrádek nad Nisou

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!